Användarorienterat passersystem

Minska kostnader genom att förflytta administrationen till slutanvändare

l

Minska administration

Användare kan hantera sina egna kort och koder istället för organisationens adminsitration.

Effektiviserad onboarding

Effektivisera onboarding av nyanställda och tillfälliga användare genom delegerad säkerhet.

Förbättra spårbarhet

Passage- och åtkomstloggar i molnet och mobilappen. Enkelt att exportera för extern rapportering.

Förbättra produktiviteten

Genom att låta slutanvändare hantera sina egna öppningssätt kan vi minska kostnader för administration.

Vi har kombinerat det bästa från mjukvaruutveckling och cybersäkerhet för att höja säkerheten jämfört med traditionella passersystem.

Att modernisera säkerhetsbranschen innebär inte bara möjligheten att öppna dörrar i mobilen, utan att förändra sättet organisationer interagerar med sina användare genom att låta dem hantera sina egna öppningssätt.

Effektiviserad onboarding

Använd grupper för att tilldela behörigheter baserat på roller. På detta sätt blir det enklare att onboarda nyanställda.

Skicka ut nycklar utan att det blir en säkerhetsrisk

Delegera administrationen för tillfälliga användare så som besökare för en decentraliserad administration.

Vill du veta mer?