Secure QR

Molnbaserad passage och säkra QR-koder

l

Minska administration

Flytta passersystemets administration till molnet

Förhindra otillåten användning

GPS- och tidsbundna QR-koder kan inte reproduceras

Förbättra spårbarhet

Passage- och åtkomstloggar i molnet och mobilappen.

Krypterat och GPS-bundet

Våra säkra QR-koder har löst problemet med digital passage genom att skapa koder som är bundna till både tid och plats. Det här gör att koderna är omöjliga att distribuera eller kopiera.

Lösningen är unik och egenutvecklad för Entryfy Kontakta oss för mer information om Secure QR

Modernare passersystem i molnet

Entryfy översätter traditionella passerkort till QR-koder

Administrationen är enkel eftersom användare kan importeras in i Entryfy. Därifrån kan de sedan själva hantera sina öppningssätt direkt i mobilen.

Vi kan även integrera med lokala
Axis-enheter.

Vill du veta mer?