Access to Revenue

Öka intäkter genom passersystem

Få access direkt

Betald access

Delade dörrkontroller

Dela hårdvara mellan organisationer

Delade användare

En användare, flera organisationer

Passage On-Demand

Idag vill alla ha tillgång till allting, On-Demand Vi har inte tålamod idag att vänta på långsam administration eller dyra tjänster. För att uppnå det här måste passersystem fungera sömlöst ihop med andra system.

Tack vare vårt öppna API kan vi integrera med externa system så som e-handel för att förmedla On-Demand passage till era kunder.

Om ni vill effektivisera och sänka kostnaderna kopplade till traditionella passersystem har Entryfy lösningen.

Delade kontorslokaler

Fastighetsägare kan leasa passersystemet som del av byggnaden. Med Entryfy kan organisationer dela på hårdvara för gemensamma lokaler, samtidigt som de kan administrera hårdvaran som sin egen.

Vill du veta mer?